НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ №61
 
м. Дніпропетровськ

ЗВІТ ДИРЕКТОРА за 2015-2016 навчальний рік

Звіт

Директора НВК ТЕЛ №61

Гавриш Світлани Андріївни

за 2015-2016 н.р.

Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2015/2016 н.р.

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 І. Загальна інформація про школу

 НВК ТЕЛ №61 є комунальною власністю Дніпропетровської міської  ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Шевченківської  районної у м. Дніпропетровську ради, якому делеговані відповідні повноваження.

У 2015/2016 н.р. в школі працювали 54 педагогічних. Поряд з вчителями працюють 5 членів професорсько-викладацького складу ДНУ.

 І 18 працівників із числа обслуговуючого персоналу.

Навчання завершили 950 учнів у 32 класах, середня наповнюваність класів становить 28,0 учні.

 ІІ. Кадрове забезпечення

         У 2015/2016 н.р. штатними працівниками школа була забезпечена на 100 %. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів ( у тому числі обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.

         Час диктує все нові й нові вимоги до вчителя, тому необхідним для педагога нині є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. 100 % педагогів школи пройшли навчання, пов’язане з вивченням інформаційних технологій, за програмою “Intel. Навчання для майбутнього». Перспектива в освіті така, що років через п’ять учитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам і не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями. Адміністрація школи показує приклад усім вчителям – не лише директор, секретар, а й заступники, психолог мають навички робот з оргтехнікою, яка розміщена в їхніх кабінетах і використовується для адміністративної роботи.  Більшість членів педагогічного мають вищу кваліфікаційну категорію та звання, що говорить про значний досвід роботи.

         Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 27 год.

 ІІІ. Методична робота

         У школі діє система методичної роботи. Її сітка створена на діагностичній основі. Уже не один рік педколектив працює над проблемою «Забезпечення високої професійності, розвитку творчого потенціалу, креативного підходу вчителя до роботи з учнями на основі особистісно орієнтованого навчання та виховання через гуманну педагогіку». Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, що працює на базі шкільного методичного кабінету.

         До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних, районних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету (кабінет заступника з НВР), де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного вчителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань і творчих груп, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп’ютер, копіювальна техніка) тощо.

         У школі працювала кафедра вчителів початкових класів, м/о учителів-філологів, математики і фізики, природничих дисциплін, трудового навчання, фізкультури і предмета «Захист Вітчизни». Результативною була робота всіх методичних об’єднань і груп. учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділилися досвідом роботи, зріс рівень їхньої педагогічної майстерності. Як результат – рівень навчальних досягнень учнів школи оцінюється високими показниками.

         У 2015/2016 н.р атестувалося 8 учителів. За результатами атестації двом вчителям було встановлено «Спеціаліст першої категорії», двоє вчителів підтвердили педагогічне звання«Старший вчитель» та четверо вчителів – підтвердили звання «учитель-методист». Таким чином, якісний склад педагогічного колективу складає: 14 - має звання «Відмінник освіти України», 15 – учитель-методист, 20  – мають вищу кваліфікаційну категорію, 5 учителів – звання «Старший вчитель».

         Педагоги школи активно залучаються до роботи в районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. Так, на базі школи протягом навчального року було організовано і проведено міський і районний семінари.

         Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.

 ІV. Навчальна діяльність учнів.

         Протягом 2015/2016 н.р. робота педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів.

         Велика увага в школі приділяється включенню всіх дітей у навчально-виховний процес. Станом на 1 вересня 2015 р. до  1 класу були залучені всі діти, яким виповнилося 6 років, а це 98 дітей.

      Ефективним способом диференційного навчання у старшій школі є профільне навчання, яке має на меті забезпечити більш глибоку підготовку учнів у тій  галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності.

Для профільного навчання в цих класах години варіативної частини розподілені для впровадження спецкурсів. Спецкурси проводять викладачі ДНУ:

·        Довузівська підготовка – професор Черненко І.М.

·        Цифрова і мікропроцесорна техніка – доцент ДНУ Рибка Ю.М.

·        Практикум розв’язування конкурсних і нестандартних задач з фізики – професор Глушков  В.М.

·        Практикум розв’язування  нестандартних задач з математики – доцент ДНУ Годес Ю.Я.

·        Комп’ютерні технології – вчитель-методист Павлюк О.В.

           У НВК ТЕЛ №61 постійно працює інтегрований курс з комп’ютерною підтримкою.

Колектив навчально-виховного комплексу «техніко – економічний ліцей » №61  з 2009 року бере участь у всеукраїнському проекті «Випереджаюча освіта для сталого розвитку» і працює над проблемою «Впровадження принципів сталого розвитку в виховний процес». Для реалізації освіти для сталого розвитку навчально-виховний комплекс техніко-економічний ліцей № 61 разом з Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти став базовим експериментальним закладом для апробації та впровадження концепцій випереджаючої освіти для суспільства сталого розвитку. З грудні  2014 року Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти проводив конкурс «Школа випереджаючої освіти для сталого розвитку – інноваційний навчальний заклад»  за підсумками ІІІ етапу Всеукраїнського експерименту: «Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку». За результатами конкурсу ліцей підтвердив назву «Школа - ліцей №61 – інноваційний навчальний заклад випереджаючої освіти в Україні». 

В 2015 році було затверджено звіт про завершення Всеукраїнського експерименту «Випереджаюча освіта для сталого розвитку» і оцінено МОН України як інноваційний та продовження його на інших засадах. Відповідно до нової обласної науково-методичної теми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» педагогічний колектив НВК №61ТЕЛ бере участь в новому освітньому проекті «Інтегрування змісту  випереджаючої освіти для сталого розвитку в навчально – виховний процес » на період 2015-2020 роки.

Впроваджується   у навчально – виховний процес Всеукраїнський експеримент за темою «Проектування особистісно розвивального змісту навчально-виховного процессу загальноосвітнього навчального закладу»  та ведеться регіональна дослідно-експериментальна робота за темою «Соціально – педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників навчально-виховного процесу»(автор Киричук В.О.).

НВК ТЕЛ № 61 бере активну участь в Україно – Польському проекті «Шкільна академія підприємництва», який згідно наказу №653 від 27.08.2013 року Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації впроваджено на території Дніпропетровської області. Проект створено з ініціативи Варшавського Центру розвитку освіти у рамках програми польської закордонної допомоги Міністерства закордонних справ республіки Польща. Координатор проекту по Дніпропетровській області – Кушнікова Світлана Вікторівна, старший викладач кафедри педагогіки та психології Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Мета проекту: впровадження до шкільної діяльності практики, яка пов’язана з розвитком професійної активізації, підприємництва та підприємливості, розвиток серед учнів та вчителів культури підприємництва, підтримка суспільно – економічного розвитку країн.

В рамках проекту в НВК ТЕЛ № 61 був створений шкільний клуб підприємництва «Вільний політ», керівниками якого є  психолог Лях Н.В. і викладач географії та економіки Андрущенко О.Б. Учасниками клубу стали учні 10-х класів, в яких було виявлено  бажання та схильність до підприємницької діяльності. За час існування Шкільного клубу, його учасники на практиці познайомились з азбукою підприємницької діяльності, під час психологічних тренінгів навчились слухати та чути один одного, взаємодіяти в команді, планувати свій час та діяльність. Завдяки інтернет – підтримці закріпили навички культури спілкування в мережі.

Важливим напрямом власного розвитку  учасників буде участь в освітній грі «КЕШФЛОУ» (Cashflow – готівковий оббіг). Навчальні властивості цієї гри відмітило навіть Міністерство національної освіти Польщі, коли записало її в перелік дидактичних додатків для шкільного використання в Польщі. Гра буде одним із елементів діяльності Шкільних клубів підприємництва

З 2013-2014 н.р. вчителі початкових класів взяли участь у науково-педагогічному проекті «Інтелект України». Втілення цього проекту передбачає використання сучасних інноваційно – педагогічних технологій у навчально- виховній діяльності. А саме: кожен урок обов’язково проводиться з підтримкою інноваційно – комунікативних технологій(це алгоритми роботи, презентації,фрагменти мультфільмів, караоке-пісні, які демонструють учням на екрані телевізора).Це використання сучасних зошитів на друкованій основі, які дають учням комфортно почувати себе при виконанні різноманітних завдань. Це сучасні плакати, таблиці, карти, які допомагають  повторювати та засвоювати новий матеріал.

Учні нашої школи є традиційно активними учасниками міжнародних конкурсів, конкурсів юних знавців фізики «Левеня» та юних знавців математики «Кенгуру», знавців російської мови «Ведмежа», знавців історії та правознавства «Кришталева сова», конкурсів «Соняшник», «Патріот», знавців української мови ім.П.Яцика, районного конкурсу наукових до2015-2016 н.р.  - ліцей  має  73   переможця міських і 14 переможців Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін: українська мова, математика, фізика, географія, економіка, хімія, біологія, правознавство, інформатика. Переможці були нагороджені грошовими преміями у розмірі 1 тис. грн. кожному.

Наслідки участі в міських олімпіадах

учнів ліцею №61

за 2015-2016 навчальний рік

 

Українська мова – 9 учнів

Біологія – 6 учнів

Хімія – 7 учнів

Математика – 9 учнів

Фізика – 16 учнів

Економіка – 5 учнів

Географія – 10 учнів

Астрономія – 4 учні

Інформатика – 4 учні

Право – 3 учні

Всього: 73 призових місця

 

 

 

 

 

Наслідки участі в Всеукраїнських олімпіадах

учнів ліцею №61

за 2015-2016 навчальний рік

Математика – 3 учнів

Фізика – 2 учнів

Економіка – 5учнів

Географія – 4 учнів

Всього: 14 призових місць

Учениця 11 класу нашого ліцею Легка Карина посіла ІІІ місце в обласному захисті робіт МАН з історії.

 

         За підсумками навчального року учні школи продемонстрували високий  рівень досягнень. В ліцеї навчається 950 учнів, із них 221 на «відмінно».

Рівень знань складає 90 відсотків.  4 випускника 11-х класів завершили навчальний рік на відмінно  і отримали Золоту медаль ( Легка Карина, Москаленко Софія, Давиденко Анастасія, Шевченко Костянтин) та 2 учнів отримали срібну медаль (Колядін Микити та Сироткіна Мирослава).

Випускники 61 ліцею, які навчаються закордоном:

Польща

Прізвище, ім’я

1

Вус Аліна

2

Бойко Анастасія

3

Драбкін Михайло

4

Рубль Артур

5

Гунченко Єлизавета

6

Самарська Марина

7

Андрущенко Юрій

8

Ганжа Вікторія

9

Бригеда Олексій

 

 

Іспанія

Прізвище, ім’я

1

Анамат Микола

 

Чехія

Прізвище, ім’я

1

Єжов Ігор

 

 

Працевлаштування  11-А класу НВК ТЕЛ№61

на 2015-2016 н. р.

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце навчання

1.

Березовський Євгеній Олександрович

Гірничий університет

2.

Бєлінець Анастасія Володимирівна

Металургічна академія

3.

Бімалов Дмитро Вікторович

Медичне училище

4.

Бригеда Олексій Володимирович

Польський університет м.Краків

5.

Буряк Микита Олександрович

Медичне училище

6.

Вібла Анастасія Сергіївна

Університет ім.Драгоманова

7.

Воробйов Богдан Дмитрович

Транспортний університет

8.

Голуб Єгор Костянтинович

Фізкультурний університет

9.

Гречина Микола Миколайович

Індустріальний педагогічний технікум

10.

Гуренко Андрій Денисович

Академія митної служби

11.

Гуріна Анастасія Андріївна

Агротехнічний університет

12.

Дзірквадзе Мері Малхазівна

Приватний університет «Україна»

13.

Дірявка Олександр Сергійович

Дніпропетровський національний університет

14.

Зайвий Олександр Вадимович

Медична академія

15.

Залевський Кирило Володимирович

Транспортний університет

16.

Зінченко Анастасія Володимирівна

Хіміко-технологічний університет

17.

Іванова Надія Миколаївна

Дніпропетровський коледж культури і мистецтв

18.

Кисіль Владислава Дмитрівна

Університет ім.Нобеля

19.

Коломейко Аліна Сергіївна

Дніпропетровський коледж економіки і бізнесу

20.

Колядін Микита Олександрович

Транспортний університет

21.

Костюк Антон Віталійович

Дніпропетровський коледж економіки і бізнесу

22.

Кудасов Владислав В’ячеславович

Гірничий університет

23.

Легка Катерина Олегівна

Києвомагелянська академія

24.

Москаленко Софія Андріївна

Дніпропетровський національний університет

25.

Оруджов Гасан Парвізович

Металургічна академія

26.

Порхун Марина Вікторівна

Технікум машинобудування

27.

Рибачук Анатолій Дмитрович

Маталургічна академія

28.

Саприкіна Крістіна Олександрівна

Гірничий університет

29.

Семенченко Олександр Андрійович

Металургічний технікум

30.

Сизоненко Марк Сергійович

Гірничий університет

31.

Сироткіна Мирослава Олегівна

Медична академія

32.

Солтанов Рашид Ілхамович

Гірничий університет

33.

Філімоненко Єлизавета Андріївна

Дніпропетровський національний університет

34.

Ханіфі Родіон Мохамедович

Дніпропетровський національний університет

35.

Чернов Андрій Геннадійович

Технікум ракетобудування

36.

Чопоров Артем Євгенович

Дніпропетровський транспортний університет

37.

Чумак Владислав Сергійович

Гуманітарний університет

38.

Шаймієва Аліна Михайлівна

Гуманітарний університет

39.

Огій  Валерій Дмитрович

Дніпропетровський національний університет

40

Коновалов К.Л.

Дніпропетровський національний університет

 

 

Працевлаштування  11-А пр. класу НВК ТЕЛ№61

на 2015-2016 н. р.

 

П.І.Б.

Місце навчання

1

Астахов Ернест Дмитрович

Фізкультурний університет м.Запоріжжя

2

Бондар Д.О.

Фізкультурний університет м.Запоріжжя

3

Бичкова Ганна Олександрівна

Академія митної служби

4

Вєремєєв В.О.

Фізкультурний університет м.Запоріжжя

5

Войтиховський Максим Ігоревич

Фізкультурний університет м.Запоріжжя

6

Воробйов Іван Олександрович

Академія митної служби

7

Гаврилов Владіслав Віталійович

Аграрний університет

8

Гоменко Ярослав Олександрович

Дніпропетровський національний університет

9

Давіденко Анастасія

Володимирівна

Дніпропетровський національний університет

10

Дем’яновський Кирило Евгенійович

Фізкультурний університет м.Запоріжжя

11

Іващенко Богдан Русланович

Академія митної служби

12

Капітан Сергій Юрійович

Гірничий університет

13

Кондратюк Ігор Віталійович

Транспортний університет

14

Кузнецов Олег Юрійович

Академія митної служби

15

Кулікова Тетяна Денисівна

Дніпропетровський національний університет

16

Лопаткін Артем Сергійович

Фізкультурний університет м.Київ

17

Лунін Андрій Олексійович

Фізкультурний університет м. Дніпропетровськ

18

Максютенко Олександр Едуардович

Університет ім.Аносова

19

Мохначова Альбіна Максимівна

Університет ім.Нобеля

20

Мовчан Карина Олексіївна

Новомосковський коледж культури

21

Морозова Анна Юріївна

Індустріальний технікум

22

Мяло Анастасія Сергіївна

Медичний університет

23

Охотніков Олександр Сергійович

Дніпропетровський коледж ракетобудування

24

Пасічник Ігор Миколайович

Металургічна академія

25

Рощупкін Олексій Ігорович

Дніпропетровський національний університет

26

Сапелкін Олександр Андрійович

Фізкультурний університет м.Київ

27

Степанова Анастасія Сергіївна

Дніпропетровський національний університет

28

Суаіб Ібрагім Халед

Київський університет іноземних мов

29

Сущенко Діана Димитрівна

Медична академія

30

Терновой Олексій Володимирович

Аграрний університет

31

Трофімчук Назар Олегович

Фізкультурний університет м.Запоріжжя

32

Федорова Катерина Борисівна

Дніпропетровський національний університет

33

Хучбаров Каміль Гасанович

Фізкультурний університет м.Запоріжжя

34

Панасенков Артем Андрійович

Фізкультурний університет м.Київ

35

Кравченко Дмитро Віталійович

Дніпропетровський національний університет

36

Шевченко Констянтин Юрійович

Дніпропетровський національний університет

37

Прокапчук К.О.

Гірничий університет

38

Сафронов О.О.

Фізкультурний університет м.Запоріжжя

39

Ткаченко М.В.

Фізкультурний університет м.Запоріжжя

40

Шевчук С.В.

Фізкультурний університет м.Запоріжжя

41

Гололобова Є.Т.

Академія митної служби

 

Ми  неодноразово приймали участь в Міжнародній  виставці  «Сучасні заклади освіти». Маємо такі нагороди: в 2011році золота  медаль в номінації «Упровадження в навчально- виховний процес середнього освітнього закладу інноваційних педагогічних технологій»,у 2013 друга золота медаль в номінації: «Формування творчої особистості в навчальних закладах», у 2014 нагороджені третьою золотою медаллю в номінації «Педагогічна майстерність – домінанта професійної дії вчителя, викладача в НВК техніко-економічному ліцеї №61», у 2015-  четвертою золотою медаллю за участь у конкурсі з номінації «Сучасний навчальний заклад як соціокультурний осередок громадянсько - патріотичного виховання дітей та студентської молоді», у 2016 році – п’ятою золотою медаллю за участь у конкурсі з номінації « Пошуково-дослідницькі підходи у вивченні навчальних предметів, дисциплін в умовах становлення інформаційного суспільства» та отримали почесне звання «Лідер сучасної освіти».

 

 

 

 V. Виховна та позакласна робота

Формування творчої особистості в ліцеї здійснюється через розвиток духовного світу дитини. Висока духовність - це перш за все збереження пам’яті про надбання, історію та традиції українського народу. Кожне нове покоління у своєму прагненні до прогресу оглядається на попереднє і провіщує майбутнє.  Ми не маємо права забувати історію    своєї країни та рідної Дніпропетровщини.

Для розвитку духовного світу дитини за ініціативи директора ліцею С.А. Гавриш в навчальному закладі ведеться пошуково – дослідницька робота, результатом якої є система створених музеїв, що сприяє патріотичному вихованню учнів, знайомить їх   з матеріальними та духовними цінностями українського народу; особливостями українського довкілля, етносу, мови, культури, націє- та державотворення, української ментальності, історичного розвитку та історичної долі українського народу. 

 Пошуково – дослідницька робота  дає змогу пробудити  в дітях відчуття приналежності до свого роду, до рідної землі, прагнення долучатися до культури та сприяє формуванню громадянсько-патріотичних почуттів дітей та молоді.

У НВК ТЕЛ №61 є 6 музеїв: музей бойової слави «Вони подарували нам мир», музей випускників «Шкільна родина», музей медалістів «Сяйво знань», музей «Шана Кобзареві», музей петриківського розпису «Перлина Дніпропетровщини», музей вчителів «Скульптори дитячих душ», яким комісією МОН було присвоєння звання «Зразковий музей» (Наказ №689 від 17.06.2016 року)

Перший музей  за  ініціативи директора С. А. Гавриш на базі ліцею було створено  у 1978 році. Це був музей бойової слави «Вони подарували нам мир». В ньому  ми маємо змогу перегорнути сторінки історії років Великої Вітчизняної війни, пройти стежками , скропленими кров`ю солдатів Радянської армії та сльозами їх рідних.

Історії властиво повторюватись. Завдання нашого покоління – не допустити трагедій минулих років. Занадто болить і досі не загоєна рана втрат – то турбує нас запалена від спогадів пам'ять тих, хто залишився живим:

Минуле – пізнаємо!

Пам'ять – відновимо!

Славу – повернемо!

Рани – загоїмо!

Героїв – вшануємо!

Музей – збагатимо!

Протягом кількох десятиліть працювали пошукові групи ліцею. Ними було зібрано цікавий і змістовний матеріал про бойові дні Дніпропетровська.

Основна експозиція музею представлена художньо оформленими стендами. З трепетом і цікавістю , затамувавши подих, слухають завжди відвідувачі музею дивовижну історію життя О.Матросова, нашого земляка, який закрив своїм тілом амбразуру. На окремому стенді зібрані фотографії нашого випускника Марка Ліщинського, який загинув 18 січня 1942 року, теж нашого земляка. Йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу посмертно.

Назавжди в пам`яті народній подвиги героїв війни. Ліцеїсти зібрали унікальний матеріал про події Великої Вітчизняної війни, про героїв війни, провели  велику дослідницьку роботу під девізом: « Я юність дідусеву крізь роки пронесу».

В альбомах вміщені   спогади ветеранів, колишніх бійців, газети воєнної епохи, документи, листівки, фотокартки, листи, опалені війною.  Окремі стенди присвячені війні в Афганістані, героям-інтернаціоналістам Дніпропетровщини. Під керівництвом штабу тільки цього року школярі знайшли близько трьохсот дідусів і бабусь, котрі допомагали здобувати перемогу. До 70-річчя визволення Дніпропетровська провели операції «Листи , обпалені війною» і «Відлуння війни» - всі ці матеріали знаходяться в музеї. Ліцеїсти     пам’ятають про ветеранів не тільки під час свят, за кожним класом закріплені зони дії в мікрорайоні.

Особливою гордістю музею є експонати. Це й   особисті речі бійців(гімнастерки, фляги, ремні, каски),  автомат Калашникова, міни, снаряди, ножі, прапор Рейхстага.

 Кожна деталь у художньому оформленні музею покликана допомогти прийдешнім поколінням зрозуміти і пропустити через свою свідомість трагедію війни та велич подвигу нашого народу.

 Пройдені роки не можуть стерти з пам`яті народу жодної події, пов’язаної з боротьбою за визволення Дніпропетровська від фашистських окупантів. Стенди, присвячені партизанському руху опорові, оборонним боям на Дніпропетровщині, допомагають усвідомити, який тягар випав на долю наших людей.

У нашому музеї проходять екскурсії, уроки мужності, зустрічі з ветеранами, бесіди, конференції, виховні години. Знайомство з  матеріалами музею, спілкування з   ветеранами допомагає школярам уявити і зрозуміти те, що відбувалося в ті страшні роки, через що довелося пройти людям, сприяє вихованню у молоді поваги до минулого нашої Батьківщини.

На базі музею організовано роботу краєзнавчого гуртка, пошукових загонів, груп екскурсоводів, музейної ради, якими проводиться значна просвітницька робота, масові заходи з підготовки та   відзначення 70-ї річниці визволення Дніпропетровщини від фашистських загарбників та Великої Перемоги.  Робота Музею Бойової слави організовується на основі самоврядування. Вищим керівним органом є рада Музею, яка обирає голову і розподіляє обов’язки між членами ради, веде документацію музею, організовує підготовку екскурсоводів, лекторів, встановлює зв’язки з пошуковими загонами, гуртками, клубами. Екскурсоводами є учні 10-А класу. Учасники пошукового процесу обрали об’єктами досліджень події рідного краю , які пов’язані з Великою Вітчизняною війною. За роки існування  тут було проведено більше 150 оглядових і тематичних екскурсій. Серед гостей, крім вчителів , учнів та їх батьків, побували ветерани Великої Вітчизняної війни, директори шкіл та інші гості. Багато хто з них  подарував нові експонати ( це  фронтові листи,  речі, газети тих років, фотографії  та інше).

Так як одним з головних завдань музею згідно діючого статуту є поглиблене вивчення історії рідного краю, патріотичне виховання учнів, стало доброю традицією проводити в музеї уроки історії та позакласні заходи. Так, до  70 річниці визволення України від фашистсько-німецьких загарбників у закладі проходила конференція « Ніхто не забутий, ніщо не забуте», під час якої члени гуртка «Пам'ять» звітували про свою роботу.  Перед початком конференції гості побували в музеї бойової слави. Протягом останніх двох років за кожним класом у ліцеї закріплений ветеран, життєвий шлях якого учні повинні  вивчити і оформити для Книги пам’яті. Це буде наш внесок у відзначення 70 річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. 

 

Зібраний і досліджений матеріал є вагомим внеском у розвиток вітчизняної історичної науки та добрим прикладом дбайливого ставлення до свого минулого. Звичайно, музейна справа для нас нова, але робота ця вдячна. Вона допомагає зрозуміти, хто ми є. Музей - це жива історія. А без історії немає майбутнього. Усі матеріали музею, стенди, експонати, панорама військових подій допомагають нашим сучасникам перенестися в ті далекі часи й зрозуміти всю велич подвигу простих людей. Пройшло вже більше 30 років із часу створення музею, і всі ці роки його стенди поповнюються спогадами ветеранів, очевидців незабутніх подій часів війни, фрагментами зброї, які й до цього часу знаходять і дорослі, й діти на полях після оранки, у канавах, ровах та траншеях, які копають різні комунальні служби.

Пам'ять – це потужний чинник, завдяки якому людина стає особистістю, народ – нацією, країна – державою. Людська пам’ять здатна зберігати і відтворювати життєвий шлях попередніх поколінь. Адже кожен етап із життя народу залишає свій унікальний слід в історії. І саме музеї перетворюють швидкоплинне минуле у вічне.

Ми можемо пишатися тим багатющим надбанням, яке  завдяки подвижницькій праці багатьох поколінь ліцеїстів нашого закладу, а особливо його директора, Гавриш Світлани Андріївни, вдалося зберегти для майбутніх поколінь.

Головна мета національної освіти і виховання учнівської молоді - це набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу. Культура будь-якого історичного періоду завжди одночасно включає спадщину - сукупність зв'язків, відносин, результатів матеріального та духовного досвіду минулих епох та творить її. Проблема оновлення змісту освіти, її модернізація засобами шкільного музеєзнавства та краєзнавства набуває особливої актуальності.

     Оцінюючи музей в освітньому закладі як дуже цікаве і перспективне явище,  Світлана Андріївна разом з педагогічним  колективом  НВК ТЕЛ № 61 створює ще кілька міні-музеїв на своїй базі, що інтегруються у навчально-виховний процес. Один з них - це етнографічно-дослідницький комплекс «Спектр Чарівності», що працює під девізом«Троянди - мові України».

Основна мета і завдання цього музею:

створити предметно - розвивальне середовище, яке б сприяло формуванню у дітей пізнавального інтересу та естетичного сприймання предметів, об'єктів і явищ навколишньої дійсності;

ознайомлення дітей з історією рідної мови, культурою та традиціями українців;

залучення батьків до музейної педагогіки. Як гімн рідному слову, є рядки, написані золотом: «Цвіти і сяй, державна мово! Хай буде з хлібом кожен дім, а поруч з ним – струмком дзвінким натхненне українське рідне слово!»

Девізом музею є такі слова: «Ти відродилася, як Фенікс, хоч тричі розстріляна була». Це частина етнографічного комплексу, створеного до 90-ліття Соборності України. Усі класи взяли активну участь в оформленні цього комплексу. Ліцеїсти провели дослідницьку роботу, оформили альбоми, в яких помістили матеріал, присвячений рідній мові, історії її розвитку та становлення. В експозиції 18 стендів, 48 альбомів. Відображено також зв’язок  з обласним театром імені Т.Шевченка. Важливе місце посідають експонати, присвячені творчості письменників Дніпропетровщини.

    Профіль, за яким працює музейна експозиція, - етнографічний. Матеріали в комплексі структуровані за розділами: «Древо слов'янської мови», «Від рукопису до книги», «В глибину сторіч», «Як побудована книга», «Мамине слово святе», «Складові частини української мови», «Одяг українців» та інші. Схеми, таблиці, фотографії, текстові матеріали містять інформацію про становлення, розвиток та вдосконалення рідної мови, життя українців. Експонати дають розуміння нерозривності зв'язку між минулим, сучасним і майбутнім: «Українська мова витерпіла страшне лихоліття татарщини, пережила утиски Польщі, перенесла напади Московщини, і проте, перегорівши, дійшла до нас, як криниця - чистою; як пташиний спів -милозвучною; як Божий дар - святою».

  Народознавчо-дослідницький комплекс «Троянди мови України»відкриває для учнів і гостей чарівність української мови.  Народні казки та прислів’я, рідні обереги, писанки тощо привчають ліцеїстів вивчати коріння нашої мови, розуміти глибинні  основи нашої культури, любити свою країну.

       Експозицію починають портрети Тараса Шевченка та Лесі Українки – засновників вітчизняної літератури. Окремий стенд присвячений видатним українським літераторам – Миколі Кулішу, Івану Франку,  Олесю Гончару, Івану Сокульському, Надії Тубальцевій та іншим. Незабуті і ті, хто плекав рідну мову у важкі часи репресій. Їх пам’ять увічнена в експозиції «Розстріляне відродження».

Розділ «Діамант в золотій оправі» містить відомості з біографії, ілюстрації до творів та уривки з них відомих українських митців. Окремо представлені письменники Дніпропетровщини. Є можливість познайомитися із фрагментами їхніх творів, сторінками біографії, відгуками критиків, дізнатися, де розташовані будинки-музеї та інші цікавинки.

  Меморіал-комплекс « Життєпис української мови» присвячений письменникам, репресованим за часів  радянської влади. Куліш Микола Гурович  на першому всесоюзному з'їзді радянських письменників був оголошений буржуазно-націоналістичним драматургом. У грудні 1934, після похорону свого друга Івана Дніпровського, був заарештований органами НКВС Косинка (Стрілець) Григорій Михайлович- на поч. 1930-х pp. видання творів було заборонено. В листопаді 1934 заарештований. Під час судового процесу в грудні 1934 був звинувачений у приналежності до контрреволюційної терористичної організації і засуджений до розстрілу. Хвильовий (Фітільов) Микола Григорович в атмосфері тотального цькування і переслідування покінчив життя самогубством, каталізаторами стали арешт Михайла Ялового та Голодомор...

  Розділ «Вони прищепили любов до рідної мови» містить інформацію про вчителів, що працювали і зараз працюють в ліцеї, які навчають рідній мові та літературі, вчать цінувати і поважати українську культуру і традиції. Це Гавриш С.А., директор закладу, Шестакова B.C., Мороз І.В., Майчуб С.А. та інші. З метою виховання національної свідомості, любові до свого народу була проведена експедиція, присвячена 90-річчю Соборності України. 33 пошукові загони досліджували розвиток і становлення української мови з давніх часів до наших днів. Матеріали, зібрані під час дослідницького проекту, узагальнено в 35 альбомах, які розміщено в етнографічно-дослідницькому комплексі «Спектр Чарівності». Серед тем, що досліджувалися, є такі: «Коріння нашої мови», «Українське народне вбрання», «Пам'ятки культури України», «Зарубіжні поети про українську мову», «Сьогодення України і погляд у майбутнє» та багато інших.

Культурологічна складова експозиції представлена в розділах «Свята» та «Корифеї драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка».

      Створення навіть маленької експозиції задіює різноманітні форми роботи не тільки з педагогічним колективом і вихованцями, а й сім'ями дітей. В арсеналі музею можна виділити до ста різних форм, серед яких 10 базових .

Одним із центрів естетичного виховання ліцеїстів є народознавчо-етнографічний комплекс «Берегиня», ініційований  директором, народним  вчителем України   Гавриш Світланою  Андріївною в 2002 році.

Відомо, що знання  минулого робить нас сильнішими, дозволяє використовувати пам'ять предків, без чого суспільство не може повноцінно жити. Виходячи з цього, вчителі, учні, їх батьки продовжували поповнювати експозицію народознавчо-етнографічного комплексу «Берегиня», започаткованого у 2002 році.  Старовинні речі, знайдені у той час, надавали уяву про працю та  побут  наших  предків, їх одяг, прикраси. «Родзинкою» колекції стали вишиванки та гончарні вироби, які здавна широко використовувались у кожній родині. Зараз в експозиції представлені майже всі регіони нашої країни. Незважаючи на місцеві особливості, всі зібрані експонати свідчать про корінну спільність українського народу.

Експонати в музей залюбки збирали учні та батьки всіх класів з усіх куточків нашої області. Вони відображають побут, культуру, архітектуру українців  ХІХ і першої половини XX століття. В музеї постійно бувають учні, батьки, вчителі школи і гості. Тут зручно проводити години спілкування та різні виховні заходи. Екскурсоводи цікаво розповідають про всі зібрані старовинні експонати. Зокрема, цікаво дізнатись і побачити національний український жіночий та чоловічий одяг, який на всій території України у XIX столітті мав багато спільного, але з багатьма регіональними розбіжностями. Це різні сорочки з вишивками та прикрасами, запаски, плахти, спідниці, кептарики, корсетки, хустки, очіпки, каптури, постоли, штани, гачі, череси, тощо. Можна помилуватись вишиваними  рушниками та іконами. Ці експонати спонукають учнів проникнутись почуттям гордості за нашу націю, любов’ю і повагою до звичаїв українців.

   Вироби з дерева представлені багатьма експонатами, адже до середини

XIX століття вони відігравали головну роль в побуті українського селянства. Це знаряддя праці, бочечки для зберігання  їстівних запасів, різні діжки, цеберки, кухлі, мисники тощо.

   Привертає увагу відвідувачів велика кількість гончарних виробів із глини: глечиків, кухлів, тарілочок, чашок. Дерев’яні та гончарні вироби – експонати підсилюють бажання учнів самотужки створювати подібне.

   Окрасою музею є макет української печі, розписаний петриківським розписом колишньою  ученицею ліцею.

   Дерев'яне ліжко з подушками та вишиваними ковдрами  також  нагадують про минуле наших предків, які були справжніми народними умільцями. Вікно прикрашають старовинні вишивані гардини. При музеї створено гурток «Умілі руки». Тут діти вчаться вишивати хрестиком, гладдю, робити мережки. Вишивають бісером, в’яжуть гачком та спицями, виготовляють різні прикраси.

   Особливий інтерес викликають різні частини дерев'яного ткацького верстату: гребінки, сукач, колесо. На такому верстаті ткали різне полотно, з якого шили повсякденний одяг, деяку білизну, домоткані килими для підлоги.

   Вироби з лози доставлені в музей аж із Закарпатської області: це різні кошики, предмети побуту, прикраси для оформлення стін в оселі.

 Цей комплекс – музей не тільки глибоко ознайомлює з побутом та традиціями нашого народу, але й сприяє розвитку національної свідомості, усвідомленню учнями свого національного кореня. Допомагає у вихованні поваги, гордості за свою країну, народ, плекає нову генерацію незалежної України.

Вишитий рушник супроводжує людину протягом всього її життя, і в радості, і в горі. Донині він не втратив свого значення в побуті. Важливі події в житті народу ніколи не обходяться без рушників. До 60 річчя школи №61 відбулося свято «І на тім рушничкові»: кожен клас зробив подарунок – українську пісню і вишитий рушник руками дітей та їх батьків, який символізував добро, достаток і здоров’я.

32 рушники з українськими орнаментами прикрашають світлицю ХХІ століття, яка стала справжньою окрасою ліцею. Учні отримали можливість ознайомитися зі звичаями предків, матеріальною культурою слов’ян, долучитися до українських обрядів та ритуалів.

У 2003-2004 роках колектив ліцею на чолі з директором  Гавриш Світланою Андріївною доклав багато зусиль для подальшого вдосконалення виховної роботи, головною метою якої є формування особистостей, що поєднують в собі патріотизм і любов до своєї Вітчизни, стверджують демократичні цінності громадянського суспільства та прагнуть жити в процвітаючій Україні. Новим кроком на шляху патріотичного виховання учнів стало відкриття 14 травня 2004 року народознавчо-дослідницького комплексу  «Гімн матері! Гімн Україні!». Музей вважають одним із кращих у місті. Вражає ніжність і теплота, які там панують. Недаремно кажуть, що у мами найласкавіші руки. Ними і створено цей музей – руками Матері. В основу експозиції  була покладена ідея тотожності образу Матері та Вітчизни: «Без Матері нема людини, без Вітчизни нема громадянина». Формуванню людини-громадянина  сприяють елементи експозиції цього комплексу, в яких представлена історія країни від минулого до сучасності в особах. Експозиція  «Вони прославили Київську Русь» містить відомості про княгиню Ольгу, французьку королеву Анну – дочку Ярослава Мудрого, його сестру Євпраксію – дружину німецького імператора та ін. Наші славнозвісні співвітчизниці довели всьому світові, що жінки можуть бути не лише добрими дружинами та матерями, вони можуть впоратися з господарством будь-якої країни. Формуванню людини-громадянина  сприяє експозиція комплексу, де представлена історія країни в особах. Ряд постатей, починаючи від княгині Ольги, переконливо свідчить, що жінки можуть бути не лише добрими дружинами та матерями, а й здатні впоратися з господарством будь-якої країни.

       Українські жінки – представниці різних професій – репрезентовані також в експозиції «Через тернії до духовності».  Поруч  із відомою вітчизняною співачкою Софією Ротару ми бачимо народну художницю Катерину Білокур, картини якої, що оспівують чарівну природу України, були представлені на багатьох міжнародних виставках.

       «Наші берегині» - це жінки, діяльність яких  сприяє розвитку освіти та науки. Серед них є і Олена Миколаївна Добрянська,  начальник відділу освіти Бабушкінської в місті ради, яка підтримує новації, що впроваджує директор і колектив ліцею. Чинне місце  в експозиції відведено для матерів  ліцеїстів. Із глибокою вдячністю можна казати про жінок, які встигають не тільки працювати, опікувати родину,виховувати своїх дітей, але й брати постійну активну  участь у житті навчального закладу. Серед них  Тетяна Олександрівна Біндар – вчителька молодших класів, мати трьох дітей, які навчалися в ліцеї. Одна з її дочок нині працює разом із мамою в нашому закладі. Не можна не сказати про маму Жосуль, «сімейному затишку» якої присвячена окрема експозиція. Жінка, про яку іде мова, багато років є головою ради матерів ліцею.

Серед видатних осіб, що представлені в експозиції «Провісниці волі» одне з провідних місць посідає Ліна Костенко. Творчість нашої  сучасниці широко відома не лише в Україні, а й далеко за її межами .

Інтер`єр музею виконано в українському стилі, переважають блакитний, жовто- золотистий кольори- символи материнської доброти, теплоти, затишку, сонячності – символи України. Серцем кімнати є галерея ікон Божої Матері, що символізують святість материнства, вічність буття.

До 55-річчя школи руками  директора  Світлани Андріївни та педколективу  створено музей випускників «Наша шкільна родина». Цей музей – справжня історія ліцею. У житті будь - якої школи є події, що зберігаються протягом усього життя закладу. Вони відображають різні стадії його розвитку, численні перемоги, поразки, періоди процвітання. Ліцей № 61 теж пройшов довгий і тернистий шлях до свого визнання. Від звичайної школи, збудованої у 1955 році, яка нічим не відрізнялася від сотень таких же у місті Дніпропетровську, до престижного закладу, добре знаного у місті та області, постійного призера Всеукраїнських та Міжнародних виставок у різних містах світу. Про все це нам розповідають і експозиції музею, і альбоми, в яких міститься інформація також про тих, хто став гордістю міста, України. Окремі стенди присвячено олімпійському чемпіонові, ректорові Дніпропетровського інституту фізкультури Віктору Савченку, льотчикам-космонавтам, директорам великих підприємств, відомим ученим.   

 У липні  2010 року під керівництвом Світлани Андріївни відкривається ще один музей -  музей медалістів під назвою «СЯЙВО ЗНАНЬ» на честь 55-річчя середньої школи №61.    У ньому зібрана інформація про випускників, починаючи з 1955року по 2010рік. Ліцеїсти рапортували про  проведену науково-дослідницьку роботу в проекті «55 хвилин із життя школи №61», присвячену 55 річниці рідної школи. Кожен клас на чолі з класним  керівником провів пошукову роботу .  Ліцеїсти дослідили життєвий шлях випускників – медалістів, їхні досягнення.   Зібрані матеріали містяться  в спеціально естетично оформлених папках. Зміст кожної папки відображає роботу школи відповідних років, зазначених на титульних сторінках. Випускники школи №61 стали провідними фахівцями у сфері технологій та економіки. Працюють не тільки на підприємствах  Дніпропетровщини, а й відроджують і розвивають виробництво, будують економіку України. А цим вони завдячують рідному ліцею, директору Світлані Андріївні Гавриш, педагогам, які дали їм путівку в життя.

Важко оцінити працю вчителя, який своє серце віддає дітям. В ліцеї учні з повагою ставляться до своїх наставників.  Поважає, підтримує  порадою і добрим словом своїх колег директор. На знак поваги до вчительської праці в 2012-2013 навчальному  році  до 20-річчя ліцею № 61 було створено музей  вчителів «Скульптори дитячих душ», що працює  під девізом «Гімн вчителю! Гімн ваятелю! Гімн совісті нації! Гімн мудрості й доброті». Музей розповідає про тих, хто пропрацював у ліцеї понад 40 років, про династії вчителів. Він став гімном вчительській праці, тим, чиї очі іскряться розумом і натхненням, хто світ робить  кращим, ніж він є, хто своє серце щедро віддає дітям. Слухаючи цікаву розповідь екскурсоводів, ми ніби повертаємося   в минуле. Скільки приємних спогадів виринає  у душі, коли дивишся  на кольорові фото педагогів. Це вчителі, які стояли у витоків ліцею і сьогодні працюють самовіддано, творчо. Сіючи  розумне, добре, вічне наші молоді учителі посміхаються з фото, ніби промовляють одвічну істину: « Педагоги -  сіль Землі». Всі вони трудяться на славу,щедро даруючи дітям свої серця. Всього в музеї майже 90 фото тих, хто готував і готує випускників для славного польоту. Вони різні за вдачею, статтю та віком, але всіх їх об`єднує  любов до своєї нелегкої праці.

 В тридцяти трьох тематичних альбомах  зібраний  матеріал про кращих вчителів, які працювали і працюють в ліцеї, запалюють вогонь знань і свічку совісті,  які ніколи не згаснуть  у серцях і душах вихованців – майбутнього України.

 А ось поряд портрети благодійників ліцею. Це найшановніші люди міста Дніпропетровська, які надають допомогу ліцею.

 На полицях розміщені сувеніри, картини, статуетки. Це подарунки від тих учителів, які працювали або й досі продовжують свою педагогічну діяльність в стінах ліцею. Це ніби частинка серця їх, символ відданості й вдячності .

 Привертає до себе увагу портрет В.О.Сухомлинського зі словами: «Серце віддаю дітям».Музей – це Гімн величний вчителям, що прославляють землю українську.

У 2014 році до 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка в нашому ліцеї був урочисто  відкритий літературно-мистецький комплекс «Шана Кобзареві». Ініціатором його заснування, натхненницею і порадницею є очільниця закладу Гавриш С.А. Неповторні експонати в музей збирали ліцеїсти та їх батьки. Тут зібрано вишивки, портрети  Шевченка  його твори, макети українських хат і навіть козацької Січі. Кожен клас подарував музею по одному виданню «Кобзаря» (найстаріший - 1947 року видання) і підготував  один  альбом, присвячений  певному етапу життя й творчості Тараса Григоровича. Канадська українська діаспора подарувала музею оригінальний портрет поета ( Т.Г. Шевченко в останні роки життя). Центральне місце займає погруддя Кобзаря – на тлі карти України, тих населених пунктів, де бував Тарас Григорович.

Музей часто відвідують гості ліцею, а також учні та їхні батьки, в ньому проводяться різноманітні виховні заходи та години спілкування.

Оберегами музею є ікони Богоматері, Ісуса Христа, святого Миколая Чудотворця, які надають музею неповторності.

«Шана Кобзареві» - унікальний музей. Він не тільки глибоко ознайомлює вихованців із життям і творчістю Великого Кобзаря, а й надає можливості педагогічному колективу використовувати музейну педагогіку для виховання майбутнього незалежної України – всебічно розвиненої гармонійної особистості.

2013 рік був оголошений роком петриківського розпису.

 Мальовниче село Петриківка Дніпропетровської області – широко відомий у світі як осередок українського народного декоративного розпису, історичне коріння якого походить від давніх традицій настінних розписів, що сягають в глибину тисячоліть. Ці орнаменти несли глибоку символіку та особливе магічне значення своєрідного оберегу, що, як і народна пісня, зцілює та оберігає душу  людини.

І саме цьому прекрасному виду мистецтва присвячено в нашому закладі музей «Перлина Придніпров`я», який став гордістю й окрасою нашого ліцею. А надихнула на створення  цього проекту  Гавриш С. А. В оформленні цього музею брав участь кожен клас. Провівши ґрунтовну дослідницьку роботу, ліцеїсти зібрали й узагальнили інформацію про історію виникнення славнозвісного села Петриківка, видатних і талановитих  майстрів, манеру їхнього малюнка. Вміщений цей матеріал в 27 альбомах, яскраво  ілюстрованих та прикрашених.

У музеї представлені вироби майстрів петриківського розпису. Тут і тарілки, ложки, писанки, вироби із скла, рушники, козацька булава, сопілки, предмети побуту.

Центральною експозицією є виставка картин видатних майстрів Петриківки: Ф.Панка, К.Білокур, В.Деки, К.Тимошенко, А.Пікуша та інших. Яскраві квіти, соковиті ягоди, фантастичні птахи, неймовірна природа – все це зображено на полотнах художників з неймовірною теплотою й майстерністю. Цей розпис не можна не впізнати одразу, недаремно його поціновувачі є у всьому світі, саме тому звичайне село Петриківка стало відомим за межами України.

Свої шедеври мешканці села створювали за допомогою пензликів, паличок, обмотаних тканиною. Зразки цих унікальних інструментів ми теж можемо побачити в музеї. Славетні петриківські кольори радують око,створюють затишок у кімнаті.

Неодмінно віриться, що у такому храмі виросте гідне покоління незалежної України, яке знає своє коріння і творить майбутнє. Нові гілки петриківського розпису бережно передаються з покоління в покоління від батьків до дітей та онуків.

Цей музей заохочує учнів вивчати історію рідного краю, виховує любов до праці, до Батьківщини.

З метою всебічного розвитку творчої особистості в ліцеї створено й різні виховні комплекси. Серед  них  -  духовно - естетичний комплекс «Перлина України». Кімната оформлена в стилі петриківського розпису: це стіна-панно, на якій розміщені учнівські творчі роботи з петриківського розпису. Особливу атмосферу створює іконостас, подарований Митрополитом Павлоградським та Дніпропетровським Владикою Іринеєм та портрети українських письменників – реалістів 19-20 століття.

При комплексі працює студія петриківського розпису «Дивограй». Роботи  студійців виставлялись на різних міських та обласних конкурсах і відзначались грамотами. Тут зручно і приємно проводити різні виховні заходи не тільки для учнів, а й для членів педколективу: педради, на яких демонструються педагогічні досягнення, творчі звіти вчителів, що атестуються, Всеукраїнські, обласні, міські та районні семінари. Отже, духовно - естетичний  комплекс «Перлина України» є своєрідною творчою лабораторією для естетичного та духовного розвитку ліцеїстів.

Зала «Етикету, моди і краси». Створена з ініціативи директора ліцею, Народної вчительки України С.А. Гавриш, ця зала сприяє розвитку естетичного смаку ліцеїстів. Вона, мов магніт, приваблює усіх небайдужих о краси, облагороджуючи душі, сповнюючи серця спокоєм та радістюМета цього комплексу – організувати пошуково-дослідницьку роботу,навчити учнів розуміти і сприймати красу, сприяти формуванню емоційної сфери дітей, адже багатство емоційної сфери людини свідчить про її духовне багатство.

Одним із завдань виховної роботи в ліцеї – зробити життя школярів  цікавим і змістовним.

Техніко-економічний ліцей №61 – осередок  патріотичного виховання учнів.  Педагогічний колектив дбає про те, щоб підростаюче покоління не стало байдужим до минулого нашої держави і не повторювало його помилок.  У жовтні з ініціативи учнівської ради  було створено меморіал героям Небесної сотні з метою увічнити  пам’ять про події, що змінили  історію України. Небесна сотня – символ патріотичної відданості українського народу, незламності його духу, стійкості перед метою та справжньої любові до свободи, яка завжди була  в нас у крові. З усією серйозністю поставилися до справи творці меморіалу. Кожна дрібничка зроблена з великою любов’ю, повагою, розумінням та вдячністю тим, хто віддав своє життя заради високої мети.  На стендах розміщені фотокартки  Небесних героїв, ліцеїсти  читають інформацію про те, ким були ці люди, де працювали, навчалися, за яких обставин загинули. А живі квіти  та запалені свічки завжди будуть нагадувати про ті трагічні дні.

 Меморіал Небесній сотні – знак вічної пам’яті та уособлення гордості за свій народ. Кожен ліцеїст, зупинившись хоч на хвилинку біля меморіалу, усвідомлює, що від нього залежить майбутнє не тільки його, але й цілої великої держави, що проста  людина може змінити хід історії.

Основне завдання для всіх нас,  свідомих українців, у тому, щоб не забути героїв, і своїми діями зробити так, щоб їхні смерті були не марними, щоб життя в нашій країні стало кращим.

Отже, ми переконані, що саме  інновації в пошуково-дослідницькій роботі з учнями забезпечать  художньо- естетичне сприйняття дитиною культурного надбання українського народу, усвідомлення своєї відповідальності за його збереження, примноження та передачу його  іншим поколінням.

1 вересня 2016 року в НВК ТЕЛ №61 було відкрито музей «Фенікс», присвячений  учасникам АТО – випускникам і батькам учнів ліцею.
«За рідну домівку поклали життя вірні діти,

Герої, що завжди залишаються в наших серцях

За землю, за матір зробили, що мали зробити

Герої не гинуть герої живуть у піснях…»

На відкритті музею були присутні:

1)    Голова Шевченківської райради Микола Петрович Ситнік

2)    Начальник управління освіти й науки Шевченківської райради Добрянська Олена Миколаївна

3)    Письменниця, поетеса, заслужений працівник культури України Леся Степовичка

4)    Депутат міської ради м.Дніпропетровська Степанян Олена Олександрівна

5)    Священник Богдан настоятель храму Всемилостивого спасу і Присвятої Богородиці

6)    Турчак Олексій Миколайович – випускник НВК ТЕЛ № 61 2010 року, золотий медаліст, доброволець АТО

7)    Єніч Євген Юрійович – батько учня 4-Е пр. класу Єніча Богдана, боєць АТО.

8)    Абедін Віталій Сергійович – батько учениці 4-А пр. класу Маренкової Анастасії, воїн АТО

9)    Городецький Андрій Васильович – випускник НВК ТЕЛ № 61, воїн АТО.

Музей «Фенікс» чекає нових відвідувачів.

 

  У середу, 28 вересня 2016 року, до НВК ТЕЛ №61 завітала жінка-легенда  Тетяна Борисівна Ричкова - волонтер АТО, народний депутат Верховної ради України, помічник Міністра оборони України, яка з самого початку АТО і по сьогоднішній день допомагає військовим і їхнім сім'ям. Серед присутніх були голова ради ветеранів АТО Шевченківської райради Матухно Віталій Леонідович та його заступник - Городецький Андрій Васильович.

              Захід спрямовано на висловлення пошани випускникам ліцею та батькам учнів, що брали участь в АТО.

              На чолі із заслуженим учителем України, народним учителем України директором НВК ТЕЛ №61 Світланою Андріївною Гавриш. Ліцеїсти радо зустрічали гостей. Поетеса, заслужений працівник культури України Леся Степовичка, прочитала вірші, присвячені Тетяні Борисівні. Закружляли в запальному танці учні. Була презентована хореографічна постановка на пісню "Повертайся живим".

              Учнями проведено екскурсію у музеї АТО "Фенікс". Діти навели дані про час і місце проходження служби в зоні АТО 10 випускниками ліцею та 12 батьками учнів, історії яких є прикладами виконання конституційного обов'язку із захисту Вітчизни.

              Ліцеїсти висловили подяку Матухно Віталію Леонідовичу за сприяння формуванню музею. На сьогоднішній день у музеї налічується близько 300 експонатів. Діти відзначили, що матеріали з АТО були зібрані під час проведення пошуково-дослідницької роботи "Герої не вмирають - вони назавжди в наших серцях".

              Гості оглянули експонати. Схвалили роботу ліцеїстів та підкреслили, що завдяки музею діти матимуть об'єктивну картину про ситуацію на сході України.

         Педагоги школи усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав і свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв’язку  з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно з такими напрямами:

превентивне виховання;

морально-етичне виховання;

художньо-естетичне виховання;

громадянсько-патріотичне виховання;

трудове виховання;

фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя;

економічне виховання;

екологічне виховання.

Районні виховні заходи, у яких минулого року наша школа брала участь і продемонструвала активність та відмінні результати:

2015 рік Районні конкурси

1 місце – «Юні пожежники»;

1 місце – «Зоряне коло» у номінації «Хореографія»;

1 місце – «І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже»

1 місце – учнівське самоврядування «MAXIMA»

2 місце – «Пол часа на чудеса»

2 місце – «За газетними рядками, справи юначі» 

2 місце – «У долонях серця молодого, до слави Україну піднесу»

2 місце – «Зоряне коло» у номінації «Вокал»

2015 рік Міські конкурси:

1 місце – змагання з футболу

2 місце – «І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже!»

2 місце – «Зоряне коло» номінація «Хореографія»

3 місце – «Юні пожежники»

2016 рік Районні конкурси

1 місце – змагання з футболу

1 місце  - «За газетними рядками, справи юначі» 

2 місце - «Пол часа на чудеса»

2 місце - «І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже»

2 місце – «У долонях серця молодого, до слави Україну піднесу»

2 місце – Фестиваль української пісні

         Активним у життя школи було учнівське самоврядування. У навчальному закладі діє система самоврядування «Шкільний парламент». Силами активістів парламенту під керівництвом педагога-організатора та з допомогою вчителів, класних керівників на протязі року були організовані шкільні розважальні заходи та вечори. Щомісячно видавалась газета «Джерело», в якій висвітлювалось чим жила школа за звітний місяць.

Футбольна команда ліцею зайняла І місце в обласному і міському турнірі.

Ліцеїсти прийняли участь в Всеукраїнському проекті «Через віки лунає голос історії…»; у проекті «Милосердя» було зібрано 43 тис. грн. учасникам АТО, 10 тис. грн. на розбудову храма у м. Дніпропетровську, 4 тис. грн. на вечір пам’яті Ю. Кіріченка

         Члени учнівського самоврядування систематично перевіряли робочі куточки в класах, стан вологого прибирання на перервах, стан озеленення школи. Підсумок роботи шкільного самоврядування висвітлювався у шкільній газеті та на шкільному веб-сайті.

VІ. Правовиховна робота

         У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання та виховання:

тематичні класні години;

зустрічі з юристами;

лекції, бесіди на правову тематику;

анкетування;

зустрічі з працівниками правоохоронних органів;

уроки правознавства;

олімпіади з правознавства;

індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;

відвідування проблемних сімей удома.

     Практичним психологом школи регулярно й ефективно проводились корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили в складні життєві умови.

 VІІ. Соціальний захист

     Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в школі, проводиться згідно з чинним законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей в них становить:

Сиріт і позбавлених батьківського піклування – 4

інвалідів – 7

чорнобильців – 0

із малозабезпечених сімей – 3

із багатодітних сімей – 56

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у таких заходах:

участь у новорічних заходах із подарунками;

безкоштовне відвідування вистав в театрах міста;

подарунки до нового навчального року за кошти центру соціальних служб для молоді;

оздоровлення в пришкільному дитячому таборі «Веселка».

Також за бюджетний кошти діти з малозабезпечених сімей та діти позбавлені батьківського піклування щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування в шкільній їдальні. З опікунами дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримується постійний зв’язок класних керівників, практичного психолога, адміністрації школи.

VIII. Профорієнтаційна робота

         Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота в закладі проводиться під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках.

         Ґрунтовна профорієнтаційна робота з учнями, високий рівень підготовки випускників мають такі результати: за минулий навчальний рік усі дев’ятикласники визначилися з подальшим навчанням, із них близько 86 %  продовжили вчитися  в 10-му класі, інші  - у коледжах  та інших начальних закладах. Серед минулорічних випускників 11-х класів 92 % вступили до ВНЗ.

 IХ. Співпраця з батьками

         Виховання учня в школі та сім’ї – щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці  з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних із професійним світом, захопленнями своїх дітей, родинними святами.

         Класні керівники тісно співпрацюють із сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома. спілкуються з родиною. Свої висновки вони заносять до щоденника психолого-педагогічних досліджень. Велика роль у співпраці з батьками належить соціально-психологічній службі школи.

 Х. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

         Медичне обслуговування учнів і працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів і вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює медсестра, яка організовує медичне обслуговування школярів, забезпечує профілактику дитячих захворювань.

         Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи, у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнюються списки підготовчої, основної та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік.

Відповідно цих списків видається наказ по школі.

Працівники їдальні проходять медичні огляди двічі на рік.

     Важливим аспектом збереження здоров’я є створення умов для раціонального харчування дітей під час перебування в школі. Організація харчування учнів закладу регламентується Законами України «Про освіти» (ст..25), «Про загальну середню освіту» (ст. 22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постаново кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4-х класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування 800 учнів 2-11-х класах проводиться згідно з графіком на 1-4-1 перервах у їдальні школи. Як додаток до денного раціону дітей у школі працює буфет.

         Цікаво і змістовно проводилося оздоровлення молодших школярів у пришкільному таборі «Веселка». Цього року вихованцями табору стали 75 учнів школи. Батьківська доплата становила 19 грн.67 коп. грн. за добу. Іще 19 грн.33 коп. на одну дитину було залучено за рахунок бюджетних і благодійних коштів. Під час оздоровлення у таборі проводилися цікаві масові заходи: екскурсії, похід на лялькову виставу, конкурси, розваги.

ХІ. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

         Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

         На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

         У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщені кілька стендів на теми безпечної поведінки. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорі.

         Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проводилася відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

ХІІ. Фінансово-господарська діяльність

         Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією Шевченківського відділу освіти. Протягом навчального року систематично проводилася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи.

Завдяки керівництву міської ради було відремонтовано другу чергу опалювальної системи ліцею №61 на суму

А також завдяки керівництву Шевченківської районної ради була відремонтована водоносна система нашого ліцею на суму 59 тис., 609 грн., 67 коп.

За рахунок благодійних батьківських внесків школа була підготовлена до нового навчального року.

ХІII. Управлінська діяльність

         Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішньо шкільного контролю та календарних планів учителів-предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи. сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

         У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Із підключенням до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість учителям і адміністрації оперативно й мобільно використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими документами і навіть їх проектами.

         Контроль – це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу, контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимальну трудову атмосферу в колективу.

         Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки тощо. Під час проведення внутрішньо шкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступник директора використовує діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів із використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

         Ураховуючи сучасні реалії, стиль керівництва нашою школою є близьким до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. директор школи в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення. з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується.

         Основними формами спілкування  є наради, індивідуальні бесіди, інформування. контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва в школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи, як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей шанобливе, вимогливість поєднується зі справедливістю, спілкування ввічливе, рідко з нотками наказування. Учителям надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих директор має бачити насамперед особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

ДНУ ім. Олеся Гончара