НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ №61
 
м. Дніпропетровськ

ВСТУП ДО ЛІЦЕЮ, ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Шановні батьки!

Якщо Ви вважаєте, що Ваша дитина допитлива й розумна, якщо ви пов'язуєте майбутнє своєї дитини з інтелектуальною сферою – ми чекаємо на Вас.

У 2019-2020 навчальному році в НВК ТЕЛ №61 будуть набрані ліцейні класи:  класи за основною програмою "Нова українська школа" та  класи за науково-педагогічним проектом "Інтелект України".


 

Територія обслуговування,  закріплена за

Комунальним закладом освіти  

навчально-виховним комплексом № 61

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів –

 техніко-економічний ліцей» Дніпровської міської ради

 

 1.  

Проспект Богдана Хмельницького

72-120 (парні), 93-109 (непарні)

 1.  

Вулиця Інженерна

повністю

 1.  

Вулиця 152-ї Дивізії

повністю

 1.  

Вулиця Єрмолової

повністю

 1.  

Вулиця Перемоги

212, 214, 216

 1.  

Вулиця  Донська

повністю

 1.  

Вулиця Киргизька

повністю

 1.  

Вулиця Франка

22, 24, 33, 38, 37, 39

 1.  

Вулиця Молодіжна

2/2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 10

 1.  

Провулок Молодіжний

Повністю

 1.  

Вулиця Матроська

22,24,26,29,31,33,35,37

 1.  

Провулок Матроський

Повністю

 1.  

Вулиця Ржевська

Повністю

 1.  

Вулиця Грушева

Повністю

 


 

Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

 

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135,  тел. (044) 481- 32 -21, факс (044) 236-1049

E-mail: ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

   

Від _14.02.2015_№  _1/9-71__                        

На №                           від                     

    

 Департаментам (управлінням)

освіти  і науки обласних, Київської  міської

державних адміністрацій,

керівникам загальноосвітніх навчальних закладів

 

 Щодо роз’яснення порядку

приймання дітей до першого класу

 

            Міністерство освіти і науки надсилає інструктивно-методичний лист щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів.

          Доручаємо довести до відома керівників загальноосвітніх навчальних.

 

Додаток: на 2 арк.

 

                   Заступник  Міністра                          Павло  Полянський 

 

 

Додаток до листа

від 14.02.2015 №  1/9-71          

 

Інструктивно-методичний лист

 щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів

 

Відповідно до статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» зарахування дітей до першого класу початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної форми власності (у тому числі ліцеїв, гімназій, колегіумів, колежей, що містять у своїй структурі школу        І ступеня) здійснюється на безконкурсній основі. Відтак, проведення тестувань, вступних випробувань, співбесід, інших заходів, що мають на меті встановлення відповідності рівня підготовки дитини до школи, не допускається.

Відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003  № 389 та  зареєстрованої у Міністерстві юстиції України від    4 липня 2003 р. за № 547/7868, на конкурсній основі (співбесіда) організовується прийом до першого  класу виключно у спеціалізованих школах (школах-інтернатах).

Під час проведення співбесіди у спеціалізованих школах (школах – інтернатах) забороняється перевірка знань з математики, вмінь з читання і письма та іноземної мови. Співбесіда може мати на меті винятково пересвідчення  достатності рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу, наприклад,  фонематичний слух.

Результати співбесіди оголошуються не пізніше 5 днів після її проведення. Діти зараховуються до навчального закладу за наказом директора до початку навчального року.

Прийом дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів (у тому числі ліцею, гімназії, колегіуму, колежу, що містить у своїй структурі школу І ступеня), які працюють, (планується організація навчання) за науково-педагогічними проектами, також відбувається на безконкурсній основі. Можливість успішно навчатись за обраною програмою має забезпечуватись не селекцією  дітей, а створенням відповідних навчально-виховних умов для всіх дітей, які є учнями даного навчального закладу.

Дітям, які вступають до першого класу школи І-ІІІ ступеня, що обслуговує мікрорайон, де мешкає дитина, не може бути відмовлено у зарахуванні.

У випадках, коли кількість заяв щодо вступу дитини до першого класу загальноосвітнього навчального закладу не за місцем проживання перевищує кількість вільних місць, перевага надається тим, чия заява була зареєстрована раніше.

Інформація про закріплення (чи  відсутність закріплення) за певним загальноосвітнім навчальним закладом мікрорайону (певної території обслуговування) обов’язково має розміщуватись на сайтах школи та інформаційному стенді для батьків майбутніх першокласників.

Для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

-                заява на ім’я директора школи;

-                копія свідоцтва про народження дитини;

-                медична картка встановленого зразка.

 Інших документів для зарахування дитини до 1 класу  не передбачено. Також не можуть вимагатися відомості про місце роботи, посади батьків або осіб, що їх замінюють та інша інформація, не передбачена чинним законодавством.

Згідно зі статтею 12 Закону України "Про охорону дитинства" батьки несуть відповідальність за стан здоров'я дитини, її фізичний розвиток.

Відповідно до статтей 12, 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов'язані надавати об'єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків або інших законних  представників, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші наслідки. Якщо особа та (або) її законні  представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження - засвідчити це актом у присутності свідків.

Питання про відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією (наказ Міністерства охорони здоров'я України від  29.11.2002 № 434 та затвердженого цим наказом примірного "Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу").


                       Директор департаменту                               Ю. Г. Кононенко

 

Список першокласників

Абєдіна

Андрійченко

Антонюк

Арутюнян

Батраков

Білаш

Білялова

Бірюкова

Бобильова

Богданова

Боженко

Бондаренко

Боркун

Брель

Бушма

Василенко

Васильєв

Вібла

Войтова

Воронін

Ганжа

Глущенко

Головчак

Гололобов

Горобченко

Губар

Гуртовий

Дадашов

Дайнега

Даниліна

Данільченко

Дзюба

Доценко

Дробаха

Дугнистий

Дунаєвський

Зайко

Заможський

Ігнатов

Ішутін

Камишенцева

Карасьова

Касаткін

Кісєльов

Ковальов

Козак

Коленич

Коршун

Костюк

Кофан 

Кравз

Краснікова

Кривошлик

Криницький

Крищук

Кудіна

Кузнєцова

Кутова

Кучерява

Лєонов

Ліснєвська

Скляр

Лобань

Лук’янова

Маковецький

Мартинов

Матвієвський

Матвієвський

Маяк 

Мосулезна

Мустафаєв

Олійник

Оніщук

Онопрієнко

Пащенко

Пелих

Черненко

Пінчук

Плохих

Подрєз

Поляков

Просол

Пугачова

Пухальський

Радіонов

Рєвзіна

Рибанець

Романович

Савчук

Саленко

Синиця

Сиротюк

Сігатов

Сігута

Смаглий

Сокуренко

Сотолюк

Стогнушенко

Ступніков

Стуремнщикова

Тарабан

Ткаченко

Ткачова

Ткачук

Токарчук

Томчук

Ульяницький

Уманов

Худяков

Чорний

Шаня

Шевченко

Шепетя

Шоботенко

Шкурина

 

Мережа класів на 2018-2019 н.р.

 

клас

план

фактично

вільних місць

1-ші

120

120

0

2 –гі

90

90

0

3 –ті

90

92

0

4- ті

90

90

0

5 – ті

110

110

0

6 –ті

112

107

8

7- мі

90

85

5

8 мі

90

90

0

9 ті

60

60

0

10 –ті

60

61

0

11 ті

30

32

0

 До уваги батькыв!

В Навчально-виховному комплексі Техніко-економічному ліцеї №61 вільних місць у 1-х класах не має.

З повагою адміністрація ліцею №61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список  учнів  10 класів

Бойко

Бойко

Герасименко

Головчак

Григоренко

Ернандес

Жілінський

Калініченко

Ковальчук

Кібець

Крикун

Кшевецька

Лялька

Лисенкова

Медведєва

Мирзоян

Михалусь

Москаленко

Ніженковска

Поваліхін

Підлепян

Приймаченко

Панова

Рафаель

Рибінський

Рибальченко

Румянцев

Сизоненко

Хоменко

Шульгін

Кононов

Чорна

 

Абрамкін

Аллахвердлу

Ахламова

Білецький

Борисов

Василець

Ватченко

Войтович

Вівташ

Гончарова

Гуменна

Діденко

Клюєва

Ковбасюк

Кудим

Лісовський

Максимова

Менькова

Попелуха

Попов

Русаков

Савченко

Тарабанов

Хімічев

Хома

Федоренко

Чергик

Щочка

Щусь

 

 

 

 

 

  

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

ДНУ ім. Олеся Гончара